Tomhas, Seanfhocal agus Moladh na Míosa

Tomhas na Míosa:

Caithfidh sé dul suas ach ní thiocfaidh sé anuas! Céard é?

Seanfhocal na Míosa:

Is fearr féachaint romhat nó dhá fhéachaint i do dhiaidh!

feb

Moladh na Míosa:

Má bhíonn tú ag obair ar do ríomhaire sa bhaile chuir Raidió Rí Rá ar siúl (www.rrr.ie). Bainfidh tú taitneamh as agus tá sé ar fad trí Ghaeilge

http://www.rrr.ie/

Advertisements

Pobalscoil na Gailinne

 

blag-1

Céad mile Fáilte go Blag Gaeilge Pobalscoil na Gailinne, Féar Bán, Co. Uibh Fhailí. Beidh roinnt comórtais ar an mblag seo i rith na bliana. Déan cinnte go bhfuil sibh ag coimeád súil ghéar ar an mblag.

Welcome to the Irish blog of Ferbane Community School, Ferbane , Co. Offaly. There will be competitions on this blog throughout the year. Make sure ye are keeping a close eye on this site.

An chéad comórtas a mbeidh againn ná comórtas Grianghrafadóireachta!!

The first competition that we will have is a photograph competition.

Tá duaiseanna iontacha ar fáil.

There are great prizes available.

Tá na duaiseanna urraithe ag Coláiste Uisce! (http://uisce.ie/)

Prizes are sponsored by Coláiste Uisce.

An chéad duais – Cúrsa i gColáiste Uisce ar leathphraghas

           First Prize – A course in Coláiste Uisce at half price cost.

An dara duais – Geansaí Coláiste UISCE

           Second Prize – A Coláiste UISCE jumper 

An triú duais – t-léine Coláiste UISCE

            Third Prize –A Coláiste UISCE tshirt. 

Ná déanaigí dearmad páirt a ghlacadh sa chomórtas!

Don’t forget to take part in the competition!